Acasa Informatii IPO Romgaz

Poti face mai multe cu banii tai

Informatii IPO Romgaz

21.10.2013

Va rugam sa cititi cu atentie urmatorul anunt inainte sa decideti sa accesati link-ul de mai jos pentru a accesa informatiile privind oferta ("Oferta") lansata de Ministerul Economiei (care actioneaza prin intermediul Departamentului pentru Energie) ("Actionarul Vanzator") de maxim 57.813.360 actiuni ordinare existente din capitalul social al Societatii Nationala de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. ("Romgaz" sau "Societatea"), o societate pe actiuni infiintata in conformitate cu legile din Romania, fiecare actiune fiind emisa, platita integral la o valoare nominala de 1 RON si acordand detinatorului un drept de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor ("Actiunile"). Oferta consta intr-o oferta pentru un numar maxim de 57.813.360 Actiuni sub forma de Actiuni ("Actiunile Oferite") si/sau certificate globale de depozit ("GDR", si, impreuna cu Actiunile, "Valorile Mobiliare"), care reprezinta Actiunile ("GDR Oferite", si, impreuna cu Actiunile Oferite, "Valorile Mobiliare Oferite"), unde [un] GDR reprezinta [o] Actiune. Pretul final de oferta ("Pretul Final de Oferta") al Valorilor Mobiliare Oferite se va stabili in intervalul pretului de oferta ("Intervalul Pretului de Oferta"). Oferta este structurata ca o oferta de (1) Actiuni Oferite in Romania (inclusiv catre publicul din Romania); si (2) Valori Mobiliare Oferite (i) in Statele Unite, anumitor investitori institutionali calificati ("QIB") in sensul si conform Regulii 144 A ("Regula 144 A") prevazuta de Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite din 1933, cu modificarile ulterioare ("Legea privind Valorile Mobiliare") sau in temeiul unei alte exceptii de la cerintele de inregistrare prevazute de Legea privind Valorile Mobiliare; si (ii) in afara teritoriului Statelor Unite si al Romaniei in cadrul unor tranzactii offshore in baza dispozitiilor Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare ("Regulamentul S").

 

ANUNT IMPORTANT

 

Societatea, Actionarul Vanzator si Erste Group Bank AG, Banca Comerciala Romana S.A., Goldman Sachs International si SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A (denumite, in mod colectiv, "Managerii") nu isi asuma nicio raspundere pentru nicio incalcare a legislatiei si reglementarilor privind valorile mobiliare aplicabile de catre orice persoane in legatura cu Oferta.

Nu puteti accesa informatiile de la paginile urmatoare daca sunteti fizic prezent in orice jurisdictie in care accesarea respectivelor informatii este interzisa conform legii sau oricarei reglementari sau in care exista obligatia legala de a obtine aprobari sau de a transmite notificari sau de a realiza orice alte formalitati, inclusiv in Statele Unite ale Americii, Australia, Canada si Japonia. Informatiile prezentate pe acest website nu reprezinta o oferta, nici o solicitare a unei oferte de subscriere pentru, sau de cumparare a vreunei actiuni ale Societatii in Statele Unite sau catre orice persoana din orice jurisdictie pentru care sau in care o astfel de oferta sau solicitare este ilegala si, in special si nu pot fi retransmise sau distribuite in Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau catre oricare rezident al acestor state sau in orice jurisdictie in care o astfel de retransmitere sau distributie este interzisa conform legii sau in care exista obligatia legala de a obtine aprobari sau de a transmite notificari.

Actiunile nu au fost si nici nu vor fi inregistrate la Comisia Valorilor Mobiliare din SUA in conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare sau la orice alta autoritate de reglementare in domeniul valorilor mobiliare din orice stat sau alta jurisdictie a Statelor Unite ale Americii. Nicio comisie federala sau de stat si nicio autoritate de reglementare in domeniul valorilor mobiliare din SUA nu si-a exprimat acordul sau dezacordul in legatura cu Actiunile si nu a adoptat nicio hotarare privind prezentarea corespunzatoare sau acuratetea informatiilor cuprinse in paginile urmatoare. Orice declaratie contrara constituie o infractiune in Statele Unite ale Americii.

Actiunile nu au fost si nici nu vor fi inregistrate in conformitate cu legile aplicabile privind valorile mobiliare din Australia, Canada sau Japonia si, sub rezerva anumitor exceptii, acestea nu pot fi oferite sau vandute direct sau indirect in Australia, Canada sau Japonia.

Orice oferta publica de valori mobiliare care poate fi considerata a fi facuta in baza informatiilor cuprinse in paginile urmatoare in orice Stat Membru al SEE care a implementat Directiva UE 2003/71/CE, astfel cum a fost modificata (impreuna cu orice masuri de implementare aplicabile in orice Stat Membru, "Directiva privind Prospectul"), altul decat Romania, se adreseaza in exclusivitate investitorilor calificati (in sensul Articolului 2.1(e) din Directiva privind Prospectul) din Statul Membru respectiv.

Informatiile cuprinse in paginile urmatoare sunt distribuite si trimise doar in atentia (i) persoanelor care se afla in afara teritoriului Marii Britanii sau (ii) persoanelor care au experienta profesionala in domeniul investiilor, care se incadreaza la definitia "profesionisti in domeniul investiilor" din Articolul 19(5) din Legea privind Serviciile si Pietele Financiare din 2000, Ordinul (privind Promovarea Financiara) din 2005 ("Ordinul") sau (iii) societatilor sofisticate (high net worth entities) si oricari altor persoane carora le pot fi comunicate in mod legal aceste informatii si care se incadreaza la Articolul 49(2) din Ordin (toate aceste persoane vor fi denumite colectiv "persoane relevante"). Orice investitie sau activitate de investitii la care se refera informatiile de la paginile urmatoare vor fi disponibile si se adreseaza exclusiv persoanelor relevante. Orice persoana care nu este o persoana relevanta nu ar trebui sa actioneze in conformitate cu sau sa se bazeze pe informatile de la paginile urmatoare.

Informatiile cuprinse in paginile urmatoare nu reprezinta publicitate privind valori mobiliare in Romania, nici nu reprezinta o oferta, sau o invitatie de a face oferte, de a cumpara, vinde, schimba sau transfera orice valori mobiliare in Romania.

Informatiile cuprinse in paginile urmatoare pot fi tiparite, insa nu pot fi transmise mai departe prin e-mail.

Pentru a accesa informatiile din paginile urmatoare va rugam sa acceptati termenii si conditiile de mai jos, apasand butonul "Confirm".

Pentru a accesa paginile urmatoare de website, va rugam sa confirmati ca urmatoarele declaratii va sunt aplicabile:

  1. Am citit si inteles nota de mai sus si accept conditiile sale;
  2. Nu sunt o persoana careia sa i se aplice restrictiile de mai sus.

In cazul in care nu puteti da aceasta confirmare, trebuie sa apasati optiunea marcata "NU CONFIRM".

 

Selectand optiunea "CONFIRM" de mai jos, se va considera ca va sunt aplicabile cerintele privind accesul la informatiile mentionate mai sus.

 

CONFIRM       NU CONFIRM

Inapoi